Hammershus Fairtrade

Afrikansk kunsthåndværk og fair trade

Projekter

Hammershus Fairtrade støtter bæredygtige, indkomstskabende aktiviteter i Ghana

Hammershus Fairtrade har et tæt samarbejde med 4FairLife og KROBODAN.
Vi støtter KROBODAN Ghanas forskellige projekter, men udelukker ikke støtte til andre ghanesiske / afrikanske NGOer eller projekter.

Vi støtter efter selvhjælpsprincipper. Det vil sige støtte til indkomstskabende aktiviteter, der giver modtageren reel uafhængighed

Transport - indkomstskabende aktivitet

Vi har i samarbejde med KROBODAN Ghana doneret og lånt penge ud til anskaffelse af 3 minibusser, der dagligt kører passager-transport mellem de større byer i Ghana, men også er transportmiddel ved Hammershus Fairtrades studierejser, arbejde i Ghana mv.

Det vigtigste for os er, at busserne støtter KROBODAN Ghanas arbejde. De er et middel i forhold til den daglige drift, og indtjente i 2006 et nettooverskud på over 80.000 DKK. Det er mange penge i Ghana, og de går bl.a. til at de ansatte i KROBODAN Ghana får en rimelig løn, efter lokale forhold.

En del af Hammershus Fairtrades tilskud til busserne er givet som lån, men i 2006 blev et beløb på knap 200.000 DKK doneret til 2 minibusser.

Målet er på langt sigt, at skabe en sund og bæredygtig forretning, der bidrager til KROBODANs uafhængighed af støtte ude fra.

Computere til internet caféer i Koforidua og Bolgatanga

Der er gode muligheder for at få godt, brugt EDB-udstyr i Danmark. Forsendelsesomkostningerne til Ghana er dog høje, men vi fik i 2005, 2006 og 2007 støtte fra Genbrug i Syd (DANIDAs Forsendelses- og Renoveringsbevilling). Derudover har Hammershus Fairtrade fra 2003 til 2007 hvert år støttet istandsættelse og forsendelse af EDB-udstyr.

Computercaféen i Koforidua - en større by i det sydøstlige Ghana - er i dag en velfungerende internet café og træningscenter.

Computercaféen i Bolgatanga - en større by i det nordlige Ghana - fungerer pt. som træningscenter, da den ellers velfungerende internet café måtte lukke i november 2008 pga. mangel på kvalificeret og stabilt personale samt reorganisering af Havilak Company.

Vores langsigtede mål er at støtte udvikling af både internet caféer og computer-træningscentre, der hviler økonomisk i sig selv, men også gerne tjener et overskud til drift af øvrige aktiviteter.

Støtte til mikrokreditter for enlige mødre og jordløse bønder

I samarbejde med KROBODAN Ghana har Hammershus Fairtrade støttet mikrokredit- projekter til både enlige mødre og jordløse bønder. Kreditterne er anvendt til indkomstskabende aktiviteter, som palmeolie-, glasperleproduktion og husdyrbrug, som biavl, gede-, kyllinge- og snegleopdræt.

Enkeltpersoner, andre NGOer og virksomheder er, som iværksættere, også blevet støttet med mikrokreditter.

Infrastruktur, vand og meget andet

KROBODAN Ghana har siden starten i 1989 været ansvarlig for mange udviklingsprojekter. Bl.a. bro- og vejbyggeri, brønde mv. Der er hele tiden brug for nye projekter, men også vedligeholdelse af de eksisterende. Et eksempel er en bro, der blev bygget 9 år siden, men i dag er blevet renoveret (se billedet).

Hammershus Fairtrade støtter også denne type projekter i samarbejde med KROBODAN Ghana.

Støtte til Fair Trade produktion

Hammershus Fairtrade støtter samarbejdspartnerne og producenterne Havilak Enterprise og Yanaglo Ventures, med produktudvikling, invitationer til Danmark, forbedrede arbejdsforhold mv.
Web: Crawfurd Media

© 2020 Hammershus Fairtrade | Strandvejen 80 | 3770 Allinge | Tlf. +45 24243131 |  info@hammershusfairtrade.dk